Fotografie brouků, motýlů, vážek a dalšího hmyzu Moravského krasu a jeho okolí.

Na úvod:

Moravský kras, to nejsou jen turisticky atraktivní jeskyně s krápníky, propast Macocha, skalnaté žleby, ponory a vývěry nebo další krasové jevy, ale též podivuhodná směs horských i teplomilných druhů rostlin a živočichů.

V rozmanitých biotopech krasu žije také mnoho chráněných i kriticky ohrožených rostlinných a živočišných společenstev.

Dejme jim šanci přežit !

Buďte vítáni

na osobních stránkách, které vznikly ze snahy prezentovat mou zálibu ve fotogafování tolik fascinující a tajemné přírody. Můj obdiv patří především hmyzu. Galerie jsou zaměřeny zejména na fotografie motýlů, brouků, vážek a kudlanek Moravského krasu, ale i ostatní snímky spojuje společné téma, obdivuhodná příroda.

Vaše názory, připomínky i dotazy mi můžete sdělit prostřednictvím mailu.

Dík za zastavení.

Ivo Troneček